Organisatie

koor Cantiga is gegroeid uit het Liturgisch Koor St. Pieter dat werd opgericht in 1975 door de toenmalige koster-organist Luc Vandenabeele. Het doel van het koor bestond er in om de kerkzang te stimuleren. In 2005 werd geopteerd om het imago te verjongen en te vernieuwen door ondermeer de naam te veranderen in “Cantiga” wat in het Spaans staat voor oude volkse Marialiederen.

Dit gemengd koor bestaat momenteel uit een 40-tal leden dat een zeer ruim gamma aan kerkliederen ten gehore brengt. Dit zijn zowel één- als meerstemmige liederen, zowel a-capella als met orgelbegeleiding. De huidige dirigent Tom Hoornaert slaagde er in het koor tot een nieuwe bloei te brengen. Ook het repertorium werd onder zijn impuls flink uitgebreid en vernieuwd. Er werd vooral gezocht bij hedendaagse componisten die de kerkzang een nieuw elan wisten te bezorgen.

Het koor verzorgt voornamelijk de wekelijkse misvieringen in de dekanale St. Pieterskerk te Tielt. Daarnaast luisteren zij dikwijls ook bijzondere vieringen op zoals begrafenissen, huwelijksmissen, jubilea, enz. Bij de kerkelijke hoogdagen wordt de zang nog eens extra in de verf gezet met een aangepaste keuze van liederen en muziek. Maar ook bij bijzondere gelegenheden zoals de inhuldiging van de gerestaureerde St. Pieterskerk werd de bijdrage van Cantiga ten zeerste geprezen. Het koor kan trouwens een welgevuld palmares naar voor brengen, verzorgde reeds een 2-tal TV-missen, en zong ook reeds in diverse kerken buiten Tielt.

Cantiga logo Naast de klassieke misvieringen verzorgden zij ook al diverse thema-concerten in de kerstperiode en de vastenperiode. Zo werkte Cantiga mee aan het Gospelconcert van Will Tura, en meer recentelijk een optreden met Ishtar. Ook realiseerden zij diverse concerten in samenwerking met andere koren zoals het Kortrijks Vocaal Ensemble. Na het 30 jarig jubileumjaar dat zij afsloten met een zeer gewaardeerde concertmis in 2006, werden zij in 2007 uitgenodigd om hun medewerking te verlenen aan “Nederland zingt” van de EOS voor een opname voor de TV in Goes (NL). In 2011 en 2012 ging men het nogmaals internationaal zoeken en werden samen met het Interkerkelijk Kerkkoor uit Kampen en het Koor uit Dronten (NL) een succesrijk concert gebracht in Tielt en in Kampen.

Voor de jubileumviering van de Europafeesten mochten zij ook voor de internationale vertegenwoordigers de Europamis in de St. Pieterskerk verzorgen. In 2011 werkten zij samen met alle Tieltse Koren voor een zeer geslaagd Kerstconcert, dat werd gebracht in Tielt, Kanegem en Oostrozebeke.

Recent wordt ook met de mannenstemmen afzonderlijk bijzondere aandacht besteed aan specifiek gregoriaanse gezangen. Deze kleinere groep heeft intussen ook al een aantal vieringen kunnen verzorgen.

Nieuwe leden verwelkomen we nog steeds met open armen.
Repetitites gaan wekelijks door van 20.00 – 21.45h in de St. Pieterskerk te Tielt.